Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΥΕΛΙΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Η ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΝΕΕΤS) ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ

Από το inegsee.gr
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών, των ανισοτήτων και των λοιπών κοινωνικών παραμέτρων που συγκροτούν τις τοπικές αγορές εργασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ). 

Αντλώντας από την πλούσια παράδοση..
των κριτικών πολιτικοοικονομικών αναλύσεων, εξετάζει τα πλέον πρόσφατα εμπειρικά (πρωτίστως δευτερογενή και σε μικρότερο βαθμό πρωτογενή) δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές για την εργασία στην ανθεκτική (resilient) ΠΝΑ.  

Παράλληλα, επιχειρεί για πρώτη φορά..
 να προσεγγίσει το φαινόμενο των NEETs (Not in Employment Education or Training) στην ΠΝΑ, του τμήματος δηλαδή εκείνου του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας που είναι είτε άνεργο είτε μη ενεργό, χωρίς ταυτόχρονα να παρακολουθεί κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 

Η έμφαση στις τοπικές αγορές εργασίας διευκολύνει την ανάλυση των διαφοροποιημένων συνθηκών με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στις επιμέρους χωρικές ενότητες της Περιφέρειας. 

Η μελέτη τεκμηριώνει ευκρινώς ότι η ανθεκτικότητα είναι βαθύτατα συνδεδεμένη με τη διευρυμένη ευελικτοποίηση των σχέσεων εργασίας, εστιάζοντας στην περίοδο 2005-2017. 

Η απουσία σχετικής μελέτης, που να συνεκτιμά τις εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης του 2008/2009 στην περιοχή μελέτης, καθιστά τα ευρήματα της μελέτης κρίσιμα τόσο για τους φορείς χάραξης πολιτικής όσο και για τα εργατικά συνδικάτα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου