Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Ετήσια έκθεση του EU-OSHA για το 2017 — Επιτεύγματα και μελλοντικοί στόχοι

Από το osha.europa.eu
Το 2017 χαρακτηρίστηκε από τη σταθερή δέσμευση του EU-OSHA για τη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε όλη την Ευρώπη. Η εκστρατεία Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες ολοκληρώθηκε, ενώ..
ο Οργανισμός γιόρτασε επιτεύγματα και σε άλλα πρωτοποριακά έργα όπως η ESENER-2, το OiRA, η ΕΑΥ στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και το κόστος και τα οφέλη της ΕΑΥ.

Διαβάστε το δελτίο Τύπου

Διαβάστε την ετήσια έκθεση 2017 (στην αγγλική γλώσσα) και την περίληψη (σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές)

Συμβουλευτείτε το ενημερωτικό γράφημα για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων του EU-OSHA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου