Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Ημερομηνίες Αιμοδοσιών ΠΣΕΕΠ σε ΒΕΑ & ΒΕΕ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 Η Εθελοντική Αιµοδοσία είναι µια ύψιστη πράξη αγάπης, προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι εθελοντές Αιµοδότες µε τη συστηµατική προσφορά τους αποδεικνύουν την ευαισθησία και την ανθρωπιά τους, προσφέροντας δώρο ζωής σε συνανθρώπους τους που το έχουν ανάγκη.

          Έτσι και το Σωµατείο µας διατηρεί, περισσότερο..
από 20 χρόνια, Τράπεζα Αίµατος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των συναδέλφων και των οικογενειών τους σε περίπτωση ανάγκης.

          ∆υστυχώς όµως το τελευταίο διάστηµα, οι ανάγκες της ζήτησης έχουν ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά προς την Τράπεζά µας, µε αποτέλεσµα να έχουν µειωθεί σηµαντικά τα αποθέµατά µας. Για το λόγο αυτό θα καλύπτουµε µόνο τους συναδέλφους αιµοδότες µέχρι συγγενείς πρώτου βαθµού καθώς και µη αιµοδότες για ιδία χρήση, ούτως ώστε να αυξηθούν τα αποθέµατά µας.
Οι ηµεροµηνίες των νέων Αιµοδοσιών είναι οι κάτωθι:

ΒΕΕ : Τρίτη 12/06/18
ΒΕΑ : Τετάρτη 13/06/18
ΒΕΕ : Τετάρτη 20/06/18
ΒΕΑ : Πέµπτη 21/06/18

           Παρακαλούνται οι αιµοδότες να έχουν µαζί τους την αστυνοµική τους ταυτότητα και το ΑΜΚΑ.
           Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι ο Αριθµός Μητρώου της Τράπεζάς Αίµατος του ΠΣΕΕΠ είναι 11395. Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος επιλέξει να δώσει αίµα εκτός των εγκαταστάσεων, δίνοντας τον αριθµό αυτό, το αίµα χρεώνεται απευθείας στην Τράπεζά µας.
           Αν είσαι παλιός αιµοδότης, θα ανταποκριθείς στο κάλεσµά µας και θα έρθεις πάλι στον χώρο της αιµοδοσίας. Ο δρόµος για σένα είναι γνωστός.
           Αν δανείστηκες αίµα από την τράπεζα, µην αµελήσεις να το αναπληρώσεις.
Έζησες την αγωνία να βρεις αίµα την ώρα της ανάγκης σου. Σκέψου πως αύριο, ίσως κάποιος άλλος συνάδελφος να βρεθεί στην θέση σου .

                         ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΥΓΙΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
                                            ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΕΚΤΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ
                                   ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου