Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Υποχρεωτική η προέγκριση από την Κομισιόν των συμβάσεων με τρίτες χώρες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Από το energypress.gr
Διευρυμένες εξουσίες αποκτά και επίσημα η Κομισιόν στην ενεργειακή πολιτική στον κλάδο του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, μετά τη συμφωνία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου η οποία προβλπεπει ότι οι διακρατικές συμφωνίες των κρατών-μελών με τρίτες χώρες θα πρέπει να κοινοποιούνται στις Βρυξέλλες πριν ολοκληρωθούν.

Από τη δέσμευση αυτή εξαιρείται ο ηλεκτρισμός. Απώτερος στόχος της συμφωνίας, σύμφωνα εξάλλου και με τις επισημάνσεις της Κομισιόν, είναι η προώθηση του στόχου για ενίσχυση της "ενεργειακής ασφάλειας" της Ευρώπης και η μείωση της εξάρτησης από η Ρωσία.

Η Κομισιόν είχε ..
υποβάλει τη σχετική πρόταση στα τέλη του 2016. Όπως τονίζει η Επιτροπή: «οι νέοι κανόνες συμβαδίζουν με τη στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση. Σκοπεύουν να οδηγήσουν σε μια ενσωματωμένη και λειτουργική εσωτερική ενεργειακή αγορά που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια εφοδιασμού και την επιτυχή μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια, με ταυτόχρονη προώθηση των επενδύσεων, της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας».

Με τις νέες ρυθμίσεις καθίσταται υποχρεωτικός ο εκ των προτέρων έλεγχος συμβατότητας όλων των διακρατικών ενεργειακών συμβάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Κομισιόν για το σχέδιο της διακρατικής συμφωνίας προτού αυτή οριστικοποιηθεί. Ακόμα, καμία συμφωνία δεν θα μπορεί να τίθεται σε ισχύ χωρίς να έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, η οποία θα γνωματεύει σχετικά.

Υπενθυμίζεται ότι με τα μέχρι τώρα ισχύοντα δεδομένα, η Κομισιόν μπορούσε να ελέγχει τις  συμβάσεις εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την υπογραφή τους, γεγονός που δυσχέραινε την αναθεώρηση των όρων τους, σε περίπτωση που κάτι τέτοι κρινόταν απαραίτητο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου