Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΕΕΠ

ΠΣΕΕΠ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα Πέµπτη 30/7/15 το τακτικό ∆.Σ. του Σωµατείου µας. Τα θέµατα τα οποία συζητήθηκαν ήταν τα εξής...
:

Α. Αναπλήρωση θέσης Γ΄Αντιπροέδρου.
Μετά τον ξαφνικό και απροσδόκητο χαµό του φίλου και συναδέλφου Σωτήρη Λαβδαίου, τη θέση του Γ΄ Αντιπροέδρου κατέλαβε ο συν. Σωκράτης Φενέρης. Ευχόµαστε στο συνάδελφο καλή δύναµη στο δύσκολο έργο καθώς οι εποχές που διανύουµε χαρακτηρίζονται ως οι πλέον δύσκολες που έχει
αντιµετωπίσει το συνδικάτο µας και ο κόσµος της εργασίας γενικότερα.

Β. Πρόσληψη Υπαλλήλου για τα γραφεία του ΠΣΕΕΠ στις ΒΕΕ.
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία πρόσληψης για τη γραµµατειακή υποστήριξη για τα γραφεία του ΠΣΕΕΠ στην Ελευσίνα. Στη διαδικασία που για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΣΕΕΠ πραγµατοποιήθηκε, συµµετείχαν 56 υποψήφιοι.

Γ. Συζήτηση για ανάγκες προσλήψεων, οργανογράµµατα, πρόγραµµα εκπαίδευσης, µονιµοποίηση εργολαβικών συναδέλφων και επικαιροποίηση διαδικασιών.

Όπως ήδη γνωρίζετε, σε εφαρµογή των συµφωνηθέντων µε την Εταιρεία, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση προσλήψεων µε 54 νέους Χειριστές και είναι σε εξέλιξη τρεις προκηρύξεις για Τεχνίτες Συντήρησης και Πλοιάρχους.

Παράλληλα και δεδοµένης της αναγκαιότητας, της κρισιµότητας και του επιτακτικού χαρακτήρα της ανωτέρω διαδικασίας, συζητήθηκε εκτενώς το συγκεκριµένο θέµα, κατατέθηκαν απόψεις, προτάσεις και προβληµατισµοί. Αποφασίστηκε να συγκροτηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα συγκεντρώσει απόψεις και προτάσεις από όλους τους χώρους δουλειάς. Οι συζητήσεις µε την
Εταιρεία θα συνεχιστούν µε στόχο εντός του Σεπτεµβρίου, να έχουν προκύψει λύσεις. Αντιλαµβανόµενοι τη σοβαρότητα των προβληµάτων και µε το απαιτούµενο αίσθηµα ευθύνης απέναντι σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, δεσµευόµαστε να προσπαθήσουµε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, µένοντας µακριά από λαϊκισµούς, καλλιέργεια ψεύτικων ελπίδων και πλειστηριασµούς. Ορίζοντας δε σαφές χρονοδιάγραµµα στη συγκεκριµένη διαδικασία, κάνουµε ξεκάθαρο ότι τα περιθώρια χρόνου έχουν στερέψει.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να συµµετέχουν ενεργά στην όλη διαδικασία, επιδεικνύοντας για µια ακόµα φορά την κοινή µας πεποίθηση πως η συναδελφικότητα, το αίσθηµα αλληλεγγύης και ο επαγγελµατισµός µας παραµένει σε υψηλά επίπεδα. 

ΠΗΓΗ:pseep.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου