Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΔΕΠΑ: Μέρισμα 48,5 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο – ΕΛΠΕ


Μείωση του κύκλου εργασιών αλλά αύξηση της καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους κατέγραψε η ΔΕΠΑ σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις που δημοσίευσε η εταιρεία. 

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1.553.479.207 ευρώ έναντι 1.881.504.623 ευρώ το 2012, με τα λειτουργικά αποτελέσματα να είναι 154.862.604 ευρώ (αντί 145.067.163 ευρώ) και τα καθαρά κέρδη 146.701.254 ευρώ (από 133.400.264 ευρώ).

Σημειώνεται ότι οι συνολικές πωλήσεις της ΔΕΠΑ συμπεριλαμβανομένης της εξισορρόπησης ανήλθαν σε 42,6 εκατ. MWh  μειωμένες κατά 6% σε σχέση με το 2012. Η μεταβολή των πωλήσεων του 2013 σε σύγκριση με το 2012, ανά κύριο τομέα διαμορφώθηκε ως εξής: ηλεκτροπαραγωγή -2%, βιομηχανία -1,6%, ΕΠΑ -14%, συμπαραγωγή -26% και -2% στην κατηγορία εμπορικοί καταναλωτές. 

Ως προς τις Εταιρείες Παροχής Αερίου, σημειώθηκε μεταβολή των καταναλώσεων σε σύγκριση με το 2012 ως εξής: ΕΠΑ Αττικής -13%, ΕΠΑ Θεσσαλίας -18%, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης -14%. 

Σημειώνεται ότι από τις θυγατρικές εταιρείες τα καθαρά κέρδη της ΕΠΑ Αττικής διαμορφώθηκαν στα 14,236 εκατ. ευρώ (από 20,743 εκατ. ευρώ), της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης στα 11,132 εκατ. ευρώ (από 12,446 εκατ. ευρώ) και της ΕΠΑ Θεσσαλίας στα 5,260 εκατ. ευρώ (από 6,493 εκατ. ευρώ).

Σημαντική μείωση συγκριτικά με το 2012 εμφανίζουν οι εμπορικές απαιτήσεις (387,972 εκατ. ευρώ (από 634,676 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας στις 28 Μαΐου, προτείνεται προς τη Γ.Σ. η διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη µετά φόρων του 2013 ύψους 48.526.078,81 ευρώ (4,31 ευρώ ανά µετοχή προς τους μετόχους που είναι 65% Δημόσιο και 35% Ελληνικά Πετρέλαια). Η πρόταση τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Χ. Φλουδόπουλος


ΠHΓΗ.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου